Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
samedi 2 juillet 2022
Antananarivo | 02h09
 

Economie

Projet de loi des finances 2020

Le gaz exonéré de TVA et la bière taxée de 600 ariary par litre

samedi 16 novembre 2019 | Mandimbisoa R.

Le droit d’accises sur la bière connaîtra une hausse de 600 ariary par litre et le gaz domestique sera exonéré de TVA. Ces dispositions figurent entre autres dans le projet de loi de finances 2020. En effet L’Etat malgache mise sur l’augmentation des recettes fiscales afin de mettre en œuvre la politique générale de l’Etat. Pour ce faire, elle mise sur la mobilisation des recettes fiscales à travers de nombreuses mesures. Ce, afin de répondre aux besoins du programme de développement et à la poursuite des actions sur la dématérialisation ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des contribuables.

A travers le rehaussement du taux du droit d’accises sur la bière, l’Etat compte faire plus de 20 milliards d’ariary par an. Mais dans le cadre de cette mobilisation des recettes fiscales, il mise également sur la généralisation des dispositions relatives à la « TVA sur marchés publics » quel que soit le chiffre d’affaires du titulaire, obligeant ainsi de retenir à la source un taux de 8% par le Comptable public. Cette mesure permettra en effet de collecter plus 221 milliards d’ariary.

Le PLF 2020 indique également l’augmentation de 100 ariary par litre le taux du droit d’accises sur les jus de fruits. Il en est de même sur les cigarettes dont le rehaussement est évalué à 1 390 ariary par paquet de 20 pour permettre d’économiser plus de 15 milliards d’ariary. Le taux du droit d’accises sur la télécommunication connaitra également une hausse de 10%. Le document indique par ailleurs l’instauration et la vulgarisation du paiement en ligne par « e-Hetra » et par téléphonie mobile.

Pour atteindre les objectifs dans les différents projets permettant la réalisation de la PGE relatifs à la santé, à la foncière, à l’environnement et à l’éducation, l’Etat malgache envisage également la suspension de la perception du droit de succession et du droit d’enregistrement sur les actes de partages issus de la succession, l’exonération de TVA du gaz domestique, l’exonération des produits contraceptifs et l’abaissement du taux d’imposition à 10% pour les revenus des personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le cadre de la profession de la santé et/ou de l’éducation.

Pour assurer la relance économique, l’Etat malgache propose également dans ce projet de loi de finances 2020 l’exonération de l’importation et de la vente des matériels et équipements pour l’industrie agroalimentaire.

Pour lutter contre les manœuvres frauduleuses, l’instauration des dispositifs suivants a également été annoncée : élargissement de la perception de l’acompte IR ou IS au taux de 2% pour toutes opérations d’exportation de biens, perception d’un droit d’enregistrement au taux de 1% plafonné à Ar 5 000 000 des actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, renforcement des dispositions sur la recherche et la constatation des manœuvres frauduleuses, application de la procédure de taxation d’office en cas de manœuvre frauduleuse constatée, contrôle systématique des contribuables procédant à une cessation d’activité ou de dissolution et la modification de la procédure de contrôle et de vérification fiscale.

Grace à ces différentes mesures, les recettes fiscales nettes en 2020 devront connaître une augmentation de l’ordre de 21.0% par rapport à l’année 2019. Cette performance s’appuiera sur la hausse des recettes fiscales intérieures de 27.3% et celle des recettes douanières de 13.9%. Par ailleurs, les recettes non fiscales devraient passer de 102,3 milliards d’ariary à 200,3 milliards d’ariary.

89 commentaires

Vos commentaires

 • 16 novembre 2019 à 09:11 | manga (#6995)

  Mazava be ny lalan-kizoran’ny fitondrana ankehitriny fa dia atao daholo ny fomba rehetra anatanterahana ny IEM ; notakofana tampoka tamin’ny PEM ka nampidirina tao amin’ny PLF2020.
  Miharihary be izao fa mihidy tanteraka ny paompin’ny mpamatsy vola any ivelany raha nofafazan-dainga ny vahoaka fa nenken’izireo ny firafitry ny IEM : mpitari-bato vilam-bava hoy ny sasany.
  1°- Ny zava-pisotro mahamamo sy ny sigara matetika no iharan’izao tontolon’ny fanongoran-karenan’ny fanjakàna izao ; ka mody takonana amin’ny hoe : " Smoking kills ".
  Ka dia hirongatra indray ny jamala sy ny toaka gasy rahavako ê !
  Ary dia lazao indray fa insécurité galopante ilàna task force hampandry tany (???).
  2°- Heloka bevava mendrika firotsahana an-dalam-be ny fampiakarana ny vidin’ny zavatra ilaina an-davan’andro toy ny entona entina iarovana ny fikapan’ala ho fandrehitra, (dixit Evo Morales)
  3° - Efa tsy hamatsy rano ihany ny JIRAMA, koa na dia rano analana hetaheta aza dia asondrotra ny vidiny.
  Hambom-po diso tafaohatra izao ka dia manantena an-dRakotovao sy ny forongony indray amin’ity indray mitoraka ity....
  Ô Ray olona ô ! Mankaiza ity firenena ity ???

  • 16 novembre 2019 à 09:30 | manga (#6995) répond à manga

   HORS SUJET SUR LE SEUL ESPOIR DE TOUT UN PEUPLE ASSOIFFE :
   Namoaka lahatsoratra ny ORTM mikasika ny fampitàna ny lalao eny Mahamasina rahariva.
   Mbola tratra mibaribary ihany ny lainga nafafin-dreo :
   Misy faisceaux hertziens no nomen’ny japonais entina ampitàna manenika ny Nosy.
   Ohatra : miala avy ao an-drenivolhitra mianatsimo (RN7), ka notohizana mahazo an’i Faradofay sy ny manavaratra atsinanana iny ;
   Vola be no lany tamin’izany. Nefa dia i=raha zohiana dia tsy azo takonana fa tsy manam-bola hono ny fanjakàna amatsiana "gazole" "an’ireo "station" rehetra amin’ireo faritra voatanisa ireo ahazoany manaraka io lalao fanantenan’ny malagasy tsy vakivolo io.
   Dia any amin’ny "satellite" izy no mivokona : lainga marivo tototra mibaribary izao, satria na ny an-tsasan’io vola io dia tsy ho lany amin’ny famatsiana "gazole" mandritry ny adiny roa raha be indrindra.
   P.S. : Le communiqué n’a même été signé.
   Isakin’ny mifoha maraina dia toy izao foana no miandry an-tokom-baravarana.
   Mahereza...

  • 16 novembre 2019 à 11:25 | Liberty (#3679) répond à manga

   Tena très bien informé ianao ry manga.
   Merci. Tena ilaina ny olona toa anao hanazava ny saina sy ny fon’ny be & ny maro.
   Bravo. Super.

  • 16 novembre 2019 à 12:03 | Vohitra (#7654) répond à manga

   Miarahaba Manga,

   Izao zavatra lazainao izao ange dia manaporofo mihintsy fa ireto solombavambahoaka avy any amin’ny Faritra dia tsangan’oona fotsiny fa tsy mba misy izay iray akory miaro ny tombotsoan’ny mponina any amin’izy ireo akory e, dia izao no zavamisy.

   Inona moa no holazaina afatsy ny hoe voafitaky ny fampandihizana fitombenana ny mponina any amin’ny Faritra e !

   Amin’izao fotoana izao dia fivoriambe ara-potoana eny amin’ny Antenimiera tokony handinihina ny tetibola 2020, ireo depiote tsy hita fa hoe lasa nanao fampielezankevitra hono, ny tetibola rahateo mbola tsy tonga eny amin’ny Antenimiera akory, dia inona moa fa lany fotsiny ny volampanjakana hanakaramana azy ireto.

   Kilalao sy tandrametaka no misy eto fa dia atao ahoana moa.

  • 16 novembre 2019 à 12:56 | Jacques (#434) répond à manga

   Misaotra anao, manga. Io ambany io ilay communiqué :

   https://www.actutana.com/depeche/ortm-cest-dur-detre-pauvre/

  • 16 novembre 2019 à 13:19 | Isandra (#7070) répond à manga

   Manga,

   Inona no tsy hita intsony amin’ity forum ity, samy miseho expert amin’izatsy sy zaroa daholo. Ianao izany mahay lavitra noho ireo techniciens ny ORTM ?

   Avy eo ratsy ny sary tahakan’ireny t@ 26 juin sy nampitana ny fitsenana ny barea ireny indray dia raikitra indray ny kiana sy ny miala rehefa tsy mahay.

  • 16 novembre 2019 à 13:29 | dahalo (#8794) répond à manga

   Isandra.
   Sitraponareo anie no naka fitondrana fa tsy noterena na koa hoe nisy niantso anareo hoe ento ity firenena ity fa tsisy mahavita eh. Ka noho izany de ataovy tsara ny asanareo, fa rehefa tsy hafa po ny vahoka de tsy maintsy manankiana toy ny nataonareo tamin’i ravalo ireny tamin’i hery ireny de enareo ndray izao no hianjadian’ilay nataonareo de aza minainaina fa ereto ny vavam-bahoka sady raiso ampitiavana lehibe satria ny fitiavana no lehibe indrindra sa tsy izany madama

  • 16 novembre 2019 à 14:20 | manga (#6995) répond à manga

   Isandra,
   Rahalahiko no ingenieur nitantana ara-teknika an’io orinasa io tao Toliara. Tsy lavitry ny amoron-driaka no misy azy ary miray fefy amin’ny PTT.
   Ny adin-drazoky dia raha vao mamoha birao dia ny anton’asany voalohany ny mifandray mivantana amin’ireo gardien miambina ireny antennes ireny manontany sao misy olana eny amin’ny toerana misy azy ireo avy ary manontany ny niveau ny gazole ao anaty citerne.
   Tsy tapaka mihitsy ny fifandraisana avy ao Toliara hatrany an-drenivohitra.
   Tamin’ny fotoana mbola tsy nahabevohoka an-dRamatoa Téléphone filaire niteraka an-dry GSM dia tao no nifandraisana raha misy raharaha maika ilàna valiny.
   Sa koa omeko anao ny anaran’io rahalahiko io ry ranabavikomasaka ?

  • 16 novembre 2019 à 14:27 | manga (#6995) répond à manga

   Dia lazao koa ry Isandra fa ireo pompiste rehetra eny amin’ny Galana, Jovennah, Shell, Total dia injeniera nivoaka avy teny vontovorona ka andrasana teknisiana ny ORTM ny mampiditra gazole anaty siny.
   Sao heverinao aza fa na olon-tsotra (na dia tsy manana fahazoan-dalana mitondra fiara) dia tsy mahay mamoha ny bouchon de réservoir ka mampiditra ny paompy hameno azy ???
   Vendra-t.y misaina amin’ny v.dy

  • 16 novembre 2019 à 14:35 | manga (#6995) répond à manga

   Misy adinoko kely ka ampitsahiviko aminao Risandra be loha ô :
   Ny ORTM mihitsy no mifandray tsy tapaka amin’ireo foibem-paritany miandraikitra an’io orin’asa io.
   Anontanio an’i Amiraly fa mbola velona izy nanangana an’io foto-drafitr’asa io, amin’ny sazy mety mahazo ireo mpitantana, indrindra rehefa mivoaka an’Iavoloha ingahy rainy...
   Mitady ny hahazo ny rariny ianao Ramatoa Isandra ka sendra izay mahalala tsara ny fandehany.

  • 16 novembre 2019 à 14:37 | Isandra (#7070) répond à manga

   Manga,

   Sao dia efa lany daty ary izany base de données nareo izany, fa ny tecnologie anie mihazakazaka be.

   Ka mazava ny an’i fitondrana, te hanome ny tsara indrindra aleo ny misafidy ny zavatra sur. Tsy te hiverenan’ireny tamin’ny matso 26 juin ireny, izay tena nahamenatra kanefa mba nampiatrano vahiny.

  • 16 novembre 2019 à 15:04 | manga (#6995) répond à manga

   Rehefa tsy tiana ho tampina ny daomy dia lazao tsotra hoe : "Nateliko ilay dobla enina".
   Mba misy fantatrao ve ny mikasika izany évolution de la technologie izany, ary mba azonao an’eritreritra va re fa ireo zavatra rehetra nataon’ireo manam-pahaizana efa lasan-korazana ireo dia mbola ampiasaina mandrak’ity ny androany ?
   Ny am-pelatanana aza tsy hay ny mikolo azy koa technologie de pointe inona no zakan’ny lohan’angidinao ?
   Efa nahay ny mi-tester composants électroniques ve ianao, ary nitàna fer à souder, sa miandry ny avy any Chine hatrany.
   Ary sao dia heverinao fa kaondrana tahak’anao ary ireo kelimaso nokoizan’ireo tany mandroso rehetra ireo ?
   Tsy azonao akory ny tantara nahatonga ny pare-chocs en acier nivadika ho matière plastifiée dia akombony ny vava...

  • 16 novembre 2019 à 16:24 | Isandra (#7070) répond à manga

   Manga,

   Mivaombaona be izany resakao izany ra-Manga-na. Inona ny idiran’ny fahaizako électronique na tsia sy ny fitsinjovan-davitrin’ny fitondrana( Gouverner, c’est prévoir), sy te hanomen’ny tsara ny vahoaka ?

  • 17 novembre 2019 à 12:39 | Ibalitakely (#9342) répond à manga

   à #(6995),
   Efa miresaka ny JIRAMA ihany ianao rehefa jerena tsara ny faktiora alefany any @ mpanjifa dia hita mazava tsara tokoa fa ny 1/3 an’izany ihany no anjaran’ny JIRAMA fa ny 2/3 [taxes + redevances] dia an-dRafanja avokoa. Tsy eritreretin-dry zareo mihintsy ny ampidina izany.

  • 17 novembre 2019 à 18:21 | Lekivy 2 (#10161) répond à manga

   Fepetra toy izao no nahafahana nampandeha ny tetezamita tao anatin’ny 5 taona. Raha jerena amin’ny lafiny iray dia tsara satria manaporofo fa misy tokoa ny fomba hahafahana mampandeha ny fiainam-pirenena tsy voatery miankin-doha amin’ireo mpamatsy vola vahiny.
   Saingy izany dia mitaky fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana, tsy fanaovana kolikoly sy fanodinkondinana. Azo tsapain-tanana ve izany ?

  • 18 novembre 2019 à 09:31 | Ibalitakely (#9342) répond à manga

   Io resaka jiro & rano io, jiro indrindra, no mahatonga na tsy ny mpandraharaha anangana orinasa @ firenena iray. Tsy resahina intsony ny fandriampahalemana, kolikoly, fifaninanana madio sns.

 • 16 novembre 2019 à 09:55 | I MATORIANDRO (#6033)

  Tsy misy dikany.
  Tandrametaka s’y kitoatoa marain-tsy hariva.

  Nasondrotra ny pipi-tsovaly Ary vofaritra tsara.

  Ahéna n’y vidin’ gaz tsy fantatra oe otrin ?

  Firy no mampiasa gaz de firy no misotro pipi-tsovaly.

  TSY MAMANGO Ty fanjakana lelafin’lah Ty ry mpisora-tena ho mpanjakan’ bomanga.

  Manantena Aho fa Mbola afaka misasa tsara elah.

  Fa i vazah tsimitapoka aloh tsy afaka n’a de atosika avy ato aorina az e !!!

  Samia velonaina ahita n’y fiafaran’naina s’y n’y rongony.

 • 16 novembre 2019 à 10:10 | rayyol (#110)

  Bonne idee Produit de luxe doivent etre taxer a l extreme Et produit necessaire au minimum L environnement vous dira merci Ce n est pas d aujourd hui que je suis pour ces mesures enfin on commence a comprendre le bon sens Un pays pauvre comme Madagascar n a pas les moyens de se payer les objets de luxe ceux qui en veulent absolument qu ils en paient le prix si ils le peuvent C est aussi une bonne facon d aller rechercher les sous aux magouilleurs Que l on taxe les gros 4x4 les parfums les bijoux etc Que l on baisse le prix des articles de haute necessite pour le peuple tel que l huile, riz ,etc Le gaz doit en venir a competionner le charbon de bois Que l on favorise l achat des poeles a gaz bruleur Au niveau des municipalites que l on injecte de l argent pour remettre en etat les bâtiments les infrastructure en faisant travailler le peuple Cet argent la va revenir de toute facon

  • 16 novembre 2019 à 13:44 | dahalo (#8794) répond à rayyol

   Donc il faut vivre comme des gueux alors les femmes ne peuvent plus se parfumer (lasa masiso) les hommes ne peuvent plus boire du whisky et au nom de quoi doit on priver les gens de ces produits qui sont loin d’etre le luxe ailleurs, on va revenir au socialisme alors. et que représentent ces taxes, surement pas grand chose et en plus une fois que cela reste hors de prix (comme du temps de deba) plus personne ne pourra en acheter et qu’est ce qu’on aura gagné sinon à revenir au 16 ème siècle comme au temps des vazimbas.
   Si ravalo n’a pas payé d’impôts à l’époque c’est pour que ses produits soient à la portée du petit peuple et d’ailleurs c’était le but de la BM quand elle a financé TIKO. Malheureusement pour lui 2009 était passé et voilà ou nous en sommes aujourd’hui on reprend ses principes et on exempte d’impôts les produits vitaux au foyer.

  • 16 novembre 2019 à 14:49 | manga (#6995) répond à rayyol

   Vous pouvez tout nous raconter, même toute votre vie personnelle et si affinités votre intimité.
   Les Taxes Uniques sur le Produits Pétroliers, connues sous le sigle de T.U.P.P. ne datent pas d’aujourd’hui.
   Sur ce, dites-moi l’état des routes sur tout le territoire et je vous dirai qui vous êtes.
   Dia hilaza indray ianareo tratra ambody omby fa toe-javatra nolovainareo io, hoy ianareo ; ka tsy tompon’andraikitra velively amin’ny zava-misy ianareo mianakavy !!!
   Bla bla bla...

  • 16 novembre 2019 à 15:57 | rayyol (#110) répond à rayyol

   Vous exagérer un petit peu ceux qui peuvent se payer ce luxe n ont qu a en utiliser un peu moins pour compenser
   Ou venez a ma maison tout les vendredi voir la centaine de pauvres ou personnes âgées attendant a ma porte pour quelque sous un peu de riz ou tout ce que l on peut leur donner Leur monde n est pas le meme Une bière de moins par semaine ne vous fera pas grand mal sinon grand bien a vous de voir

  • 16 novembre 2019 à 16:05 | rayyol (#110) répond à rayyol

   Etes vous déjà aller a Tulear si oui pas besoin de vous parler de l état des routes sauf celles pour aller a Mangily qui est maintenant tres bien
   Le reste on verra ce que l état leur reserve si on ose appeler cela des routes ou des sentiers Mais la faim passe avant les routes Ce je le voit a tout les jours que je suit la Pour ce qui est de ma vie privée je ne voit pas ce qu elle fait dans le decor dite moi Ou parlez moi de la votre si vous voulez sa ne me fait aucun pli sur ---

 • 16 novembre 2019 à 11:07 | Maxim (#5960)

  Tsara tokoa ny mitanisa ny vola miditra fa mba aiza ny vola mivoaka.
  Misy afaka manome ny recettes sy dépenses ny ministera isany, présidence, ANP, sns ve mba ijerevana hoe inona no setriny ireo hetra ampiakarina ireo @ fitantanambola mpanjakana.
  Misaotra mialoha

  • 16 novembre 2019 à 11:40 | Vohitra (#7654) répond à Maxim

   Miarahaba Maxim,

   Miresaka ny fandaniana ianao, tsy fantatro raha tsaroanao fa raha nandalo teny amin’ny Antenimierampirenena ny Praiminsitra nanolotra ny PGE dia nanambara fa avoaka ao anatin’ny fotoana fohy ny tetikasa ho fanatanterahana ity programan’ny fanjakana ity, io ilay antsoina hoe PMO na “Plan de Mise en Oeuvre”, hatramin’izao dia tsy nisy nahita izay endrik’izany tetikasa izany, fa dia io iarahantsika mahita io fa dia ny hitrongy sy hibodo ny tanin’olona eny Ambohitrimanjaka ihany no asesiny.

   Raha tsaroanao ihany koa dia nanambara izy tamin’izay fa misy sekoly EPP, CEG sy Lycées izay tsy maintsy ho vitaina alohan’ny faran’ny taona 2019, asa tsy fantatra aloha hoe efa mba niady fototra ve rizareo amin’izao andro efa fahavaratra izao.

   Fehiny : tena tsapa fa mandeha anjambany mitsapatsapa fotsiny ity fitondrana ity, ary tsapa tokoa fa na ny praiminisitra aza dia hita fa miambakavaka sy tsy dia mahafehy ny andraikitra sahaniny, tsy fantatra fa saron’ny fangaron’andraikitra tsy ankiato ataon’ilay anankiray nanendry aza angamba izy.

   Mirary soa e

  • 16 novembre 2019 à 12:19 | Maxim (#5960) répond à Maxim

   Miarahaba Vohitra,
   @ maha teratany malagasy dia manana adidy sy zo eo firenenana ny tsirairay.
   Ka noho izany dia tsara mba ho fantatra ihany hoe atao inona moa zany lay vola rehefa nalaina taty @ paosiko taty.
   Mahakivy mantsy ny mahita ny fampiasan’ireo mpitondra izany vola izany fa laniny @ zay tiany anaovana azy : ohatra fampodiana ireo vehivavy niasa tany ivelany, fandehanana nakany Égypte sns..
   Ary ny tena mahatsiravina dia isaky ny misy fanamboarana zavatra dia lazaina fa avy @ filoha izany vola izany.

  • 18 novembre 2019 à 11:32 | saint-augustin (#9524) répond à Maxim

   Bonjour Dahalo:vous écrivez :"Si Ravalo n’a pas payé d’impôt à l’époque c’est pour que ses produits soient à la portée du petit peuple".J’ai des questions pour vous:cela a été discuté à la session de l’Assemblée National ou une décision unilatérale parce que il pense que MCar est à lui ?Qui d’autres ont bénéficié de cette exonération d’impôts ? Ou votre invention pour le défendre.On dit que "plus c’est gros, plus ça passe" n’est-ce pas ;
   Le peuple veut savoir.
   à bientôt.

 • 16 novembre 2019 à 11:25 | Vohitra (#7654)

  Quelques remarques peuvent être soulevées à propos de ces mesures :

  -  Pourquoi restreindre la hausse du taux des droits d’accise uniquement sur les bières ? n’est-il pas utile aussi d’étendre cette mesure aux rhums et spiritueux à fort titrage alcoolique ? et par la même occasion pour les whiskies ?
  -  Est-ce que cette mesure de généralisation des dispositions relatives à la TVA sur les marchés publics ne pénalisera pas à l’avenir la contribution des PME du secteur bâtiment et travaux publics dans la mise en œuvre du programme de relance entamé par le pays ?
  -  Est-ce que cette suspension de la perception du droit de succession et du droit d’enregistrement des actes de partage de succession va durer pendant toute l’année fiscale ou peut-être levée en cours d’année ? il est nécessaire de le mentionner car de nombreuses familles Malagasy ont du mal à s’engager dans le partage de succession à cause du coût exorbitant de la démarche administrative pour s’y faire causant ainsi des dissensions entre les héritiers

  Bref, au regard des mesures contenues dans ce PLF 2020, on peut dire que les promesses tant clamées en matière de promotion de la transition énergétique ne transparaissent pas de manière visible, pour ne parler qu’en ce qui concerne les énergies renouvelables telles les incitations fiscales en faveur de la production locale des matériels et accessoires utiles. Mais le plus notable dans ce sens est l’absence de mesures qui incitent à la production et l’utilisation de l’éthanol alors qu’avant même l’accession à la magistrature suprême du pays, des communications avaient été diffusées à propos du leadership continental d’une organisation locale dirigée par la première dame.

  • 16 novembre 2019 à 16:18 | rayyol (#110) répond à Vohitra

   Sa ne pénalisera absolument rien
   Ceux qui peuvent se payer les biens de luxe vont toujours pouvoir le faire ce n est pas ce qui les arrêtera de consommer. Il vont faire des efforts pour gagner plus ce qui va ameliorer le système Juste un peu plus de justice voila tout
   C est juste rétablir un équilibre qui va booster l économie
   Si vous vivez en Europe en Amérique
   Quel est la part de votre salaire pour l etat si vous avez un tres bon salaire 55% et plus si vous ne profitez pas des programmes pour réduire l impôt + les taxes a la consommation taxes scolaire taxes municipale etc tout le monde se plaint mais personne ne crève de faim surtout pas cette classe la

 • 16 novembre 2019 à 12:20 | Behantra (#9165)

  Bôka dehors !!

  Tsy misy ilàna azy intsony

  • 16 novembre 2019 à 13:30 | I MATORIANDRO (#6033) répond à Behantra

   Sure.

   Samia velonaina.

  • 16 novembre 2019 à 21:55 | Isandra (#7070) répond à Behantra

   Behantra,

   Ka raha tsy sezan’i Babanao io,...

 • 16 novembre 2019 à 14:02 | Isandra (#7070)

  "Grace à ces différentes mesures, les recettes fiscales nettes en 2020 devront connaître une augmentation de l’ordre de 21.0% par rapport à l’année 2019"

  Cette loi de finances nous démontre bien la détermination et la volonté de ce régime de développer ce pays. Cette augmentation nous permet d’avoir plus de l’autofinancement et de l’autonomie pour réaliser nos projets.

  De toutes façons, le régime compte principalement sur le 3P pour financer la majorité de ces projets prévus dans l’IEM. Et pour les autres projets traditionnels, ce sera avec nos bailleurs traditionnels.

  Le taux de croissance prévu dans cette loi de finances est à l’ordre de 5,5%, ils sont très prudents, même s’il est sur que la croissance augmentera beaucoup plus(8%)quand tous ces projets présidentiels(Tana-Masoandro, Miami, building,..etc) se réaliseront.

  "Pour ce faire, l’Etat priorisera la construction des infrastructures essentielles telles que les routes, les réseaux ferroviaires et les infrastructures. La part du secteur primaire dans l’augmentation de ce taux de croissance est estimée à 4,6%, contre 2,5% en 2019. En effet, dans le domaine de l’agriculture, un saut de 2.4 points de croissance est attendu. Le taux de croissance du secteur secondaire restera stable, soit de 7.4%. Malgré tout, la branche alimentaire, boisson, tabac, ainsi que la branche textile connaitront une évolution positive et présenteront respectivement des taux de croissance de 5.3% et 10.5%. Quant au secteur tertiaire, une croissance de 5.2%, tirée principalement par l’expansion de la branche bâtiments et travaux publics (BTP), est attendue" MT d’hier..

  • 16 novembre 2019 à 14:14 | Jipo (#4988) répond à Isandra

   Si tondre des œufs pouvait développer quoi que ce soit, n’ avez vous pas encore pu imaginer que cela se saurait et que tout le monde s’ y emploierait ???

   Pourriez-vous me donner les coordonnées de votre dealer, car là manifestement il vous a fourgué de la bonne !!!

  • 16 novembre 2019 à 14:37 | FINENGO (#7901) répond à Isandra

   @ Isandra (#7070)
   Pauvre Pestiférée !!!
   A qui veux-tu faire croire tes sornettes.
   Des Chiffres à tout va qui sortent d’un Copié/Collé dont la véracité, et la fiabilité reste à prouver.
   Tu es vraiment la suce-boules du Pouvoir en Place.
   Tu vendrais ton Q, ta mère et tes soeurs si nécessaire. Hein !!! La Charogne.

  • 16 novembre 2019 à 14:43 | kartell (#8302) répond à Isandra

   Merci de nous préciser qui vous a écrit ce post ou d’où provient ce joli copié-collé propagandiste même si nous avons bien entendu une petite idée de ses auteurs marionnettistes.....

  • 16 novembre 2019 à 16:39 | rayyol (#110) répond à Isandra

   Merci d exaucer nos vœux et que l on arrête de nous débiter un tas d absurdité Et que l on commence a nous parler en adulte
   Maintenant nous connaissons les objectif de ce gouvernement et il va être juger sur ce qu il peut accomplir et non plus sur des vœux pieux qui ne tiennent pas la route
   Communication, communication et vérité voila On peut ou l on ne peu pas, plus de conneries de toute sorte rien que la vérité bonne ou pas
   Une erreur se pardonne un mensonge pas

  • 16 novembre 2019 à 16:42 | rayyol (#110) répond à Isandra

   Faite votre job mais faite la bien Si celui ci est de renseigner allez y L on sait a quoi s en tenir de cette facon plus de baliverne qui insultent notre intelligence en autant que l on en ait une ah ah

  • 16 novembre 2019 à 17:56 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Kartell,

   Les Génies(merci encore Olivier2), svp, tâchez de bien lire les posts des autres, même les petits mots de point final, cela pourrait éviter des questions impertinentes.

  • 16 novembre 2019 à 19:01 | lanja (#4980) répond à Isandra

   3P pour financer l’IEM, bailleur tradi pour les projets traditionnels , et l’augmentation de la recette fiscale nous permet d’avoir plus d’autofinancement et de l’autonomie pour réaliser nos projets....ah, mais vraiment, ce ne sont pas les experts qui nous manquent ....oh la la.

 • 16 novembre 2019 à 14:08 | Jipo (#4988)

  Et bien voilà, on pourra dire que le petit apprend vite, le progrès ça commence par les taxes, ou comment saigner ces insupportables gueux qui ont l’ outrecuidance de vivre avec 2€ / jour et se payer le luxe de boire de la bière !
  Vous l’ avez voulu, comme l’ indépendance : vous l’ avez ! , à vous le "paradis" (mena comme l’ enfer) enfin retrouvé ...
  Et ne vous plaignez pas les expropriations n’ ont pas encore commencées !

  • 16 novembre 2019 à 16:24 | rayyol (#110) répond à Jipo

   Demeurez vous a Madagascar ou en Europe "si c est en France alors vous êtes dénué de toute honnêteté ou bonne foi
   Car vous savez tres bien d ou vient ce surplus que vous pouvez vous payer votre survie n est pas en jeu

  • 16 novembre 2019 à 16:28 | rayyol (#110) répond à Jipo

   Si sa peut nourrir les indigents pourquoi pas Je ne connait pas beaucoup d occidentaux qui se privent d un whisky ,bon vin ou d une biere C est loin du menu journalier d un Malgache

  • 16 novembre 2019 à 16:30 | rayyol (#110) répond à Jipo

   Au cas ou vous ne le saviez pas encore Et oui les ma-dites taxes comme l on dit Et bien c est le progrès A l avenir vous alle voir les taxes sous un autre angle ah ah ah

  • 17 novembre 2019 à 02:17 | rayyol (#110) répond à Jipo

   Moi les pauvres que je connait ne boivent pas de la biere ils ont peine a manger quelque repas semaine

 • 16 novembre 2019 à 15:02 | FINENGO (#7901)

  @ dahalo (#8794)
  N’exagérons pas non plus cher ami.
  Le Parfum est bel et bien un produit qui peut_être qualifié de luxe au Pays.
  Combien de pour cent des femmes Malgaches se parfume ??
  Mis à par les citadines et encore quand elles en ont les Moyens.
  Et la Parfumerie telle que l’on connait aujourd’hui n’a jamais fait parti du moeurs Malgaches.
  Et il est loin d’être vrai, de dire qu’une femme qui ne se parfume pas dia Masiso.
  Ne confondez pas avec les femmes qui ne se lavent pas.
  Ce n’est qu’une histoire d’hygiène corporelle mon Cher.

  Le Whisky à Madagascar et vu la proportion de ceux vivant avec moins de 2$/jour qui est de 90%, bien sûr que le Whisky peut être considéré comme produit de luxe et que même en taxant tous boisons alcoolisés ça ne fera du tord à Personne sauf aux alcooliques et aux ivrognes.
  Et en prime c’est une bonne mesure pour la santé des citoyens. Ne croyez-vous pas ??

  Aller, Bon Week-end, sans trop tarder à l’apéro.

 • 16 novembre 2019 à 18:07 | akam (#7944)

  - Effets d annonce…inutiles car il ne faut pas etre porte-parole du ministre des finances pour savoir les raisons…les sources reposent sur les matieres premieres utilisees pour produire la biere gasy. C est du mais … qui ne vient pas de Chine…il est donc clair que les chinois, en tant que gestionnaires du port, reclament la taxation.
  - C est un exemple parmi d autres car le vrai paradoxe repose sur la detaxation des outils agroalimentares. Comme ce sont des machines made in China, ce ne sont pas forcemment un cadeau pour ra8 qui est un agrobusinessman mais plutot offrir un double avantage, d un aux chinois exportateurs de ces outils et de l autre, des facilities offertes aux copains nouvellement impliques dans l agrobusiness .
  - Contrairement aux affirmations debiles de la mongole, ces sous iront renflouer les caisses de l etat. Vu le montant, ces fonds qui proviennent des taxes iront dans le budget de fonctionnement de l etat . Il faut etre une babakout pour pas comprendre le fonctionnement d une republique ( si c’est une... et pas une monarchie). Ces fonds ne serviront pas du tout a couvrir les projets presidentiels qui n ont jamais ete chiffres car ce ne sont que des promesses.
  - Il faudra evaluer ici a Mada, dans les prochains mois, l impact de la guerre economique entre les US et la Chine. Car certes les chinois se sont plies face a Trump avec le marche de l acier et d autres….avec des taxations lourdes....Fins comme ils sont, ces asiat sont en train de prendre leur revanche ici en Afrique ou la Chine est en train de conquerir des pays necessiteux qui ne vivent que de charite.

  • 16 novembre 2019 à 19:06 | rayyol (#110) répond à akam

   Les chinois sont ce qu ils sont faire des sous c est leur but
   Domper leur merde sur les pays pauvre Si ce n est que ce que ceux ci peuvent se payer

  • 16 novembre 2019 à 21:56 | Besorongola (#10635) répond à akam

   A part ouvrir un KFC à Tanà ;le symbole de la mal bouffe , citez-moi ce qu’ils ont fait les Américains à Madagascar ?
   Suis pas tout à fait d’accord de taper sur les Chinois alors que ce pays aide quand même les plus pauvres .Ceux qui habitent en Europe sont victimes du lobby anti Huaweï de Trump et
   cherchent à faire la fine gueule avec le produits chinois alors que tous les jours ils n’achètent que çà. Ce matin j’étais faire mes courses à GIFI et ACTION des magasins où on y fait la queue en ce moment Noël s’approche mais waouuuu !!! ,on est en France et les marchandises sont très bons marché mais 100% Made in China alors , nous à Madagascar troisième pays le plus pauvre du monde , calmons-nous. C’est tout à fait normal qu’ils cherchent aussi leurs intérêts ces Chintoks. Ils mangent aussi du riz et de la viande comme nous . C’est à nous de trouver la parade pour ne pas trop perdre avec eux car on sait qu’on est toujours perdant avec n’importe quel pays sauf exception contre l’équipe de foot de l’Ethiopie ce jour ( 1-0 pour Barea). Alefa Barea ! Et Madagascar est en tête provisoirement dans le Groupe K en attendant le matche Côte d’Ivoire et Niger. Mais les Comores aussi sont en tête dans leur groupe avec tous les matches déjà joués. Osons pronostiquer Madagascar vs Comores en Finale de la CAN 2021 les gras.
   https://www.flashresultats.fr/classement/MN8PaiBs/fDQsVGrj/#table;overall

  • 17 novembre 2019 à 14:57 | reviv (#9830) répond à akam

   LA CHINE APPUIE LARGEMENT LE CHARBON HORS DE SES FRONTIÈRES
   Les banques et entreprises chinoises continuent de miser sur le charbon...
   hors de leurs frontières. Alors que Pékin a pris des mesures restrictives sur l’utilisation du charbon, sur son territoire, le pays finance plus de 100 gigawatts de nouvelles capacités au Banglasdeh, en Afrique du Sud ou encore en Indonésie.

   C’est le champion des énergies renouvelables, mais c’est aussi le plus gros pollueur de la planète. Si la Chine, premier producteur mondial de charbon, a pris des mesures restrictives sur l’utilisation de cette énergie pour améliorer la qualité de l’air dans ses villes, elle n’hésite pas à la soutenir hors de ses frontières. Selon un rapport de l’Institute for Energy Economic and Financial Analysis (IEEFA), les banques et entreprises chinoises financent ou vont financer plus d’un quart des projets de nouvelles capacités de production d’électricité au charbon hors de Chine.

   La Chine est le leader mondial pour prendre des mesures et faire les investissements nécessaires pour progressivement décarboner son économie", explique Tim Buckley, de l’IEEFA. "Mais au niveau international, la Chine continue d’investir dans une série de projets charbon, en contradiction directe avec sa stratégie énergétique nationale".

   Le premier électricien du continent africain

   Fin juillet 2018, les institutions et entreprises chinoises s’étaient engagées à investir 35,9 milliards de dollars dans des projets d’énergie au charbon dans 27 pays, pour un total de 102 gigawatts. Les projets concernent majoritairement le Bangladesh, le Vietnam, l’Afrique du Sud, le Pakistan ou encore l’Indonésie. En Afrique, la Chine finance l’essentiel des nouvelles capacités de production électrique, devenant le premier électricien du continent.

   fin de l’extrait

 • 17 novembre 2019 à 02:38 | akam (#7944)

  @Beson...
  - 5eme pays le plus pauvre mais pas 3emme...
  - Communiquer que Mada a bascule dans le giron chinois car les dirigeants ne savent plus ou aller, ne signifie pas que je m attaque aux chinois. Il y a des pays africains qui ne partagent pas leur economie avec la Chine et qui se portent a merveille. Et un nombre non negligeable aussi est en train de prendre ce virage...et plutot pas bien (Cameroun).
  - Bonhomme, aucun de mes propos t indique une certaine appreciation du “made in china”. en bien ou mal ? En tant que personne vivant dans l hexagone tu comprends quand meme bien le francais ! S il le faut je vais le faire en d autres langues si ta comprehension de la langue de Moliere t induit en erreur.
  - Mon post est simple. Les dirigeants gasy actuels sont non seulement demagogues mais surtout hypocrites. Car les dirigeants grattent par ci et par la pour divertir la galerie, alors que les contraintes economiques les poussent a se contredire. Je me fous de tes soutiens HVM ou IRD ou TIM ou je ne sais quoi…car ce qu on voit en 2020 est le meme qui a ete institute depuis des annees. Lors de ces annees-la, pres de 70% de la population arrivent encore a avoir son assiette de riz 2 fois/jour. Mais actuellement l economiste du Vatican a publie le chiffre exact 90% n ont pas 1USD/jour. Le tableau est clair, les 10% se pavanent dans cette belle vie sans se soucier du reste…
  - Si des mesurettes tapent aux yeux ou claquent aux oreilles… on ne peut se taire car c est malheureux qu il n y a aucune interpellation ! En tant que liberal Prezida est en train de brader ce pays. Certes Prezida n a aucune opposition car il a habilement boucle le bec de ses opposants…et ce n est pas fini. Mais ce n est pas aussi la raison pour laquelle on ne commente ni critique les options cafouilleuses de ce regime. Mon post va dans ce sens.
  - Des changements strategiques sont en cours d installation dans ce pays. ..ca se sait. Toi qui defends bec et ongles le regime HVM as pu remarquer que HRM a mis en place des projets avec la Chine. Le peuple a juge…il est a la poubelle actuellement. C etait severe mais il a eu ce qu il merite.
  - Prezida est en place, de ces capitaines d industrie qu il frequente nuit et jour, aucun n’ignore les options economiques qu il est en train de mettre en place. Et si les dits “projets presidentiels”n ont apparemment ni tete ni queue. Ce ne sont pas seulement que des promesses car les fonds au propre comme au figure sont vaseux ou creux. T as vu a propos de Tournesol l eau de boudin qui va noyer la plaine chosie.
  - Ton Prezida a la vie dure actuellement car partage entre ses promesses et le contexte international, il est deboussole. D’ un , se separer des occidentaux et de deux, s allier au BRICS (bresil+russie+Inde+chine+Sudaf). Car ayant atteri dans une marmite ou il n y a que de la tambouille, il ne sait pas comment s y prendre.
  - Comme t habites l hexagone, un nouveau personnage denomme Ursula Von der leyen va bientot briguer l UE. C’est une allemande pragmatique qui veut mettre en application dans le continent europeen une politique de protection de l environnement. Elle a comme idee fondamentale d adopter une politique verte et notamment une mesure qui compromettrait l avenir des pays tiers comme Mada. C’est de deplacer le prix carbone aux frontieres des echanges avec les pays tiers. A armes egales les pays UE se feront une concurrence saine. Car cette politique constituera une parade declaree contre les pays du Brics (et autres). Qui s acquitteront d une taxe carbone car la fabrication et le transport des produits ont necessite beaucoup d emissions de CO2.
  - C est une prise de position contradictoire vis a vis des pays pauvres qui veulent accelerer les demandes en energie. A present, Prezida veut prendre en mains les problemes d eau et d electricite. Blabla de comptoir car n a-t-il pas deja commence a brader cela aux compagnies privees qui florissent dans l ile (Dera Energy, Enelec …). Qui ignore le reve de Prezida de rattraper le developpement industriel existant dans les pays developpes ? S il a mise du bout des levres sur le tourisme, ca a mal commence pour lui car Airmad doit casquer 48millions Euros a airfrance. Tu seras ravi si les vols low-cost qui relient les pays africains a l occident parviennent jusqu ici mais malheureusement ce ne sont que des businessmen de l’oecd qui sont proprio. La politique liberale sied parfaitement aux pays riches capitalistes mais pour un pays pauves comme Mada c est de l utopie.

 • 17 novembre 2019 à 03:28 | FINENGO (#7901)

  @ Besorongola (#10635)
  16 novembre à 21:56 | Besorongola (#10635) répond à akam ^
  A part ouvrir un KFC à Tanà ;le symbole de la mal bouffe , citez-moi ce qu’ils ont fait les Américains à Madagascar ?
  Suis pas tout à fait d’accord de taper sur les Chinois alors que ce pays aide quand même les plus pauvres .Ceux qui habitent en Europe sont victimes du lobby anti Huaweï de Trump et
  cherchent à faire la fine gueule avec le produits chinois alors que tous les jours ils n’achètent que çà.
  .................................................................................................................

  Monsieur Besorongola depuis quand les Chinois aident les Pays Pauvres ???
  Il me semblerait que votre compréhension de la méthode Chinoise est complètement fausse, pour ne pas dire de la connerie tout simplement.
  La Chine inonde l’Afrique de ses Produits à la limite du consommable, pour ne pas dire dangereux et infects.
  En plus la Chine tue les Pays Africains par une politique d’intrusion à toujours corrompre les dirigeants.
  Combien de Pays Africains s’en sont mordus les doigts avec les Pratiques Chinoises ???
  Et que même certains Pays les ont expulsé à l’exemple du Kenya et il n’est pas le seul.

  L’importation des Produits Chinois en France est soumise à une contrôle draconienne en douane, que très peu de ces Produits dangereux pénètrent le sol Français, à l’exemple des jouets des fêtes de fin d’année.

  Oui les Américains ouvrent un KFC à Tana.
  De la malbouffe dites vous.
  Je veux bien vous croire mais je ne pourrais pas.
  En France des Milliers de personnes en particuliers des enfants Mangent du MacDo ou du KFC.
  Mes Petits enfants de temps à autres je les y amène et en mangent sans être Malades ni obèses. Aller Manger MacDo ou KFC c’est un moment de détente, mais pas pour se nourrir.
  Sachez faire la différence.
  Eh oui !!!
  On ne se nourrit pas de MacDo, ni de KFC.

  Et pour conclure le Pays depuis plus de 45 ans maintenant n’a jamais eu le Dirigeant qu’il mérite.
  On aurait cru avec Ravalomanana durant son Premier Mandat, et au deuxième Mandat il s’est pris une Grosse tête et finalement il n’était pas mieux que les autres, malgré que certains le soutiennent, au même titre que d’autres soutiennent la Pourriture du Bac_7 aujourd’hui.

  • 17 novembre 2019 à 11:14 | rayyol (#110) répond à FINENGO

   Soutenir est un gros mot supporter en est un autre tout comme ils ont supporter Hery
   Faire une revolution une option mais pas trop payante
   Donc subir oui
   Il semble changer des choses De toute facon le pays est au plus profond du trou ou presque Tout changement met un peu de baume
   Ne croyez surtout pas que peut importe le politicien du moment rien de mieux ne se ferait Je ne dit pas celui je dit ceux Car un homme seul n y peut rien Donc attendons la prochaine generation Il faut la preparer I
   l y a un peu de positif pas comme nous aimerions
   Comme on dit Les bœufs sont lent mais la terre est patiente
   C est comme la graisse on engraisse en 1 semaine Mais on prend un an a la perdre avec efforts
   50 ans a ne rien faire a voler detruire ne se corrige pas en une année ni en 5 ans Nos os ont le temps de sécher avant de voir une revolution ( Emergence )

  • 17 novembre 2019 à 11:16 | rayyol (#110) répond à FINENGO

   Soutenir est un gros mot supporter en est un autre tout comme ils ont supporter Hery
   Faire une revolution une option mais pas trop payante
   Donc subir oui
   Il semble changer des choses De toute facon le pays est au plus profond du trou ou presque Tout changement met un peu de baume
   Ne croyez surtout pas que peut importe le politicien du moment rien de mieux ne se ferait Je ne dit pas celui je dit ceux Car un homme seul n y peut rien Donc attendons la prochaine generation Il faut la preparer I
   l y a un peu de positif pas comme nous aimerions
   Comme on dit Les bœufs sont lent mais la terre est patiente
   C est comme la graisse on engraisse en 1 semaine Mais on prend un an a la perdre avec efforts
   50 ans a ne rien faire a voler detruire ne se corrige pas en une année ni en 5 ans Nos os ont le temps de sécher avant de voir une revolution ( Emergence )

  • 17 novembre 2019 à 12:50 | hafatse (#9818) répond à FINENGO

   Fining,o,
   Encore une fois vous vous trompez, KFC et MC do c’est de la malbouffe.
   c’est même de la mer. De.
   c’est parce que vous le faites que vous croyez que c’est bon.

   Erreur

   https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/macdonalds-symbole-de-la-mondialisation-et-de-la-malbouffe_2602846.html

   https://www.comment-economiser.fr/mcdo-liste-ingredients-toxiques.html

   Jamais entendu parler de super size me.

   Pas étonnant, venant d’une personne qui était militaire, rien dans la tête.

  • 17 novembre 2019 à 12:54 | Vohitra (#7654) répond à FINENGO

   Rayool,

   Le plus important et impératif dans la situation actuelle, c’est de sauver le capital humain du pays, de le sauver du dépérissement volontaire et programmé de la part des élites politiques du pays.

   Quel que soit l’initiative d’ouverture et d’élargissement de la coopération bilatérale entamée par les décideurs politiques, tant que le détournement de deniers publics et la corruption publique et politique règnent et se développent dans la sphère de l’administration et au sein des institutions de la République, il n’y aura jamais de changement dans le sens positif dans la vie des Malagasy, et à coup sûr, les impacts négatifs de ces pratiques condamnables et odieuses se répercutent inévitablement au niveau de la grande majorité pauvre et indigente, et vulnérable de la population, et déciment et exterminent la génération actuelle qui devra être l’avenir du pays pour demain.

   Il ne faut pas attendre ni demain ni dans cinq ans ni une décennie pour remédier à cette situation dangereuse et stopper les actes d’extermination et d’élimination des pauvres du pays, il est impératif de briser ce cercle de dépérissement voulu et programmé par les crapules de la République.

   Pour vous dessiner le contour de ce dépérissement, non seulement physique mais moral, quelques aspects saillants peuvent être avancés :
   -  Plus de la moitié (environ douze millions) de la population du pays est constituée de jeune, et parmi cette jeunesse, plus de deux millions sont actuellement victimes de malnutrition chronique et d’insuffisance pondérale inquiétante pouvant causer des impacts considérables dans l’immédiat sur leurs vies et avenir
   -  La grande majorité des enfants scolarisés, malnutris et mal soignés et issus de parents pauvres et peu instruits, à peine s’ils arrivent à finir le stade primaire, sont instruits et enseignés par des instituteurs eux-mêmes qualitativement peu fiables pour transmettre des connaissances et savoir qu’ils ne maîtrisent même pas
   -  La grande majorité de la population estimée à 80 % des 24 millions des Malagasy luttent quotidiennement pour se nourrir et d’arriver juste à maintenir une vie lui permettant de faire fonctionner son métabolisme basal en espérant de pouvoir survivre encore le lendemain

   Alors, en toute honnêteté, je vous pose juste deux questions Rayool :
   -  Face à de telle situation catastrophique, est-ce que la priorité est de construire un palais de culture et loisirs, ou une ville nouvelle… ?
   -  Est-ce que remédier à de telle situation dangereuse et dégradante, la plus pire de toute l’histoire de la République, pourrait attendre et reporter à demain ou un mandat ? une situation d’urgence nationale aurait dû être déclarée depuis longtemps

   Alors, face à l’immobilisme, une révolution immédiate et spontanée n’est-elle pas justifiée ?

  • 17 novembre 2019 à 14:43 | FINENGO (#7901) répond à FINENGO

   Erratum à l’intention de Anton le futé correcteur.
   Lire
   un contrôle draconien

   Mille excuses monsieur Anton.

 • 17 novembre 2019 à 13:03 | olivier2 (#9829)

  Cette révolution, cher non ami, qui va la faire ?

  Citez nous les noms des révolutionnaires ...vos AMIS...qui vont la mener..

  Et surtout, au nom de quelle ideologie ? MERCI DE PRECISER

  De vos reponses precises dependront les avis...

  Merci d avance

 • 17 novembre 2019 à 13:30 | Vohitra (#7654)

  Une révolution de gouvernance et/ou révolution citoyenne n’auront pas besoin d’une messie à adouber, au risque de se faire encore flouer par quelques crapules de haut vol...bien entendu.

  • 17 novembre 2019 à 13:40 | olivier2 (#9829) répond à Vohitra

   Encore du pipo..

   Pas de reponses aux questions posees..

   Esquives sur esquives...

   Comme un air de deja vu...

   On connait la musique ra vohitra...

 • 17 novembre 2019 à 13:38 | olivier2 (#9829)

  # 16 novembre à 21:56 | Besorongola (#10635) répond à akam ^
  A part ouvrir un KFC à Tanà ;le symbole de la mal bouffe , citez-moi ce qu’ils ont fait les Américains à Madagascar ?

  Citez moi ce que les malgaches ont fait a Madagascar...pour Madagascar ...

  Avant de critiquer Tel un âne, ce que d autres n ont pas a faire a votre place...

  Piètre défenseur du cepamafotisme tropical...

  J apprécie votre mépris a mon égard...

  C est un gage de bonne sante mentale pour moi..

  Et comptez sur moi pour appuyer la ou ca fait mal...voire plus si affinite !

  Bien pas a vous...

  • 17 novembre 2019 à 15:35 | kartell (#8302) répond à olivier2

   Aujourd’hui, on meurt plus sur cette planète de la malbouffe que de la faim !..
   Culmuler les deux, ce serait la cerise sur le hamburger !...
   Bon appétit bien sûr.....

 • 17 novembre 2019 à 13:58 | Isandra (#7070)

  Arrêtez de rabaisser notre pays avec ce 5ème pauvres du monde.

  On ne parle presque jamais que la Chine est au 84 eme rang, ni la France au 27 eme rang, si on regarde leur PIB/hab. Cependant, On n’évoque souvent que leur rang au niveau du PIB national, on ne connaît que la Chine est deuxième puissance mondiale et la France 5 eme, contrairement à celui de notre pays, on n’évoque que son rang au niveau de PIB/hab, pourtant, notre pays est au 58eme rang de pays du plus faible de PIB au monde, plusieurs pays sont derrière nous, si on regarde notre PIB National.

  • 17 novembre 2019 à 14:56 | Zanabahoaka (#8890) répond à Isandra

   Le PIB National est dopé par les revenus des Corporate miniers Ambatovy , Rio Tinto/QMM mais aussi des zones franches spécialisées dans le textile et les sous-traitances de services.

   Le PIB/hab, la Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) et l’Indice de Développement Humain (IDH) sont plus adaptés pour évaluer la réalité de ce que la population vit au quotidien.

   Même en ne regardant aucun classement, je sais que tous les pays nordiques sont devant la France en terme de qualité de vie : le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande. Zéro SDF en Finlande par exemple. Pourtant le PIB national de ces pays sont largement inférieurs par rapport à la France ou la Chine.

   Encore de l’enfumage d’origine isandrienne pour ne pas accepter que Madagascar est le 5ème pays le plus pauvre du monde.

  • 17 novembre 2019 à 16:03 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Zanabahoaka,

   Ce n’est pas du tout enfumage, mais, c’est la justice.

   Pourquoi quand il s’agit de grands pays, on ne parle que leur PIB national pour montrer leur puissance, contrairement aux pays dits pauvres, on ne regardent que leur PIB/hab ?

   Cependant, la Chine est déclarée deuxième puissance économique mondiale, malgré leur PIB/hab. Aucun de ces pays nordiques ne sont membres du G20, parce que leur PIB national sont faibles,...

  • 17 novembre 2019 à 16:21 | Vohitra (#7654) répond à Isandra

   A quel rang se situe notre pays Madagascar dans le concert des nations ?

   La liste des 188 pays ne peuvent pas tous figurer au recto d’une page, pour plus d’efficacité et rapidité, passez vite au verso…

   La Chine dispose d’une réserve de changes de USD 3000 milliard.
   Madagascar avec une réserve de changes de USD 1,6 milliard.

  • 17 novembre 2019 à 16:42 | Zanabahoaka (#8890) répond à Isandra

   Isandra,

   Mais d’où vous tenez que l’on ne parle que de leur PIB national ? On parle de PIB national quand on évalue la puissance "économique" d’un pays. Cependant, le social ne peut être évalué par cet indice, et c’est le cas à Madagascar. Les français parlent de leur pouvoir d’achat, de la réforme des retraites, de l’accès au logement, des impôts, de l’environnement, de l’accès aux soins, des déserts médicaux etc... Et les gilets jaunes là, vous pensez qu’il ne sont pas au courant que leur pays est la 5ème puissance "économique" mondiale ?

   Mais bien sur qu’avec votre mauvaise foi, vous pouvez toujours utiliser les chiffres qui vous arrangent comme les 100 millions d’Ar/famille que vous aviez défendu, sans parler du prix du m2, ni de la surface du terrain. Mais personne ici n’est dupe. C’est pourquoi vous n’avez aucun soutien à part Betoko car nous on se base sur des faits. Et vous devriez faire pareil, ouvrez vos yeux pardi et ne soyez pas bornée comme vous l’êtes actuellement. Je ne suis pas Nostradamus mais il n’est pas non plus difficile de prédire l’issue du mandat de votre boaikely de Président.

  • 17 novembre 2019 à 18:26 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Vohitra,

   Les États Unis sont la première puissance économique mondiale et la deuxième la Chine, si on se base sur le PIB national, et que Madagascar se trouve au 137/194 eme rang.

   "C’est pourquoi vous n’avez aucun soutien à part Betoko car nous on se base sur des faits."

   Ce forum est loin d’être représentatif des Malagasy. Qui ne sait plus que la majorité des forumistes ici sont pro-Ravalo, dont la plupart des Andafy qui lui avaient donné vainqueur dès le premier tour, selon leur sondages(sondages faits par les Andafys comme eux). Cependant, la réalité se présentait autrement, si les résultats du premier tour étaient comptés à la règle démocratique, Rajoelina aurait pu gagner le pari premier tour de vita.

  • 17 novembre 2019 à 18:28 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Zanabahoaka,

   Mais, ils ne vous diront qu’ils le sont, pro-Ravalo. Bizarre.

  • 17 novembre 2019 à 19:42 | Vohitra (#7654) répond à Isandra

   Isandra,

   Essayez de mettre un peu d’ordre dans vos écrits d’abord.

   S’abreuver de vodka, votre boisson préférée qui ne sera pas frappée de hausse de prix sûrement, à la longueur de journée, un dimanche, risque d’entraîner un relent désagréable demain. Tes actes de désinformation ne passent qu’à la poubelle…

   Parler des « andafy » et subitement passer à ravalo, puis sauter à une victoire au premier tour de votre poulain, en passant par une illusoire règle démocratique, il n’y a que quelqu’un de sérieusement perturbé comme toi qui arrive à aligner de telles insanités en deux paragraphes…

   Une ivrognerie pareille laisse des séquelles difficiles à gérer mentalement parlant plus tard. Soigne-toi tant qu’il est encore temps, la saison de pluie est déjà là, c’est difficile maintenant pour toi d’aller à Isorana alors que je t’ai déjà dit à la saison sèche de te soigner et rejoindre un « toby » car tes délires étaient déjà plus qu’inquiétantes à cette période…

 • 17 novembre 2019 à 14:15 | kartell (#8302)

  @ Vohitra

  Vous avez su avec une analyse piquante prioriser les priorités que visiblement le pouvoir est incapable d‘orchestrer en se demandant pourquoi, ?, dans la mesure, bien entendu, où l’on possède un sens minimum de la critique constructive ?....
  Face à un pouvoir qui s’est vautré dès le départ, dans le spectaculaire et une forme de voyeurisme populiste, cela excluait d’avance toute démarche significative de l’amélioration d’un quotidien qui requiert des exigences que la caste au pouvoir ne possède pas et qui requerrait de la modestie....
  Par contre, dès lors où le problème soulève une adhésion populaire conduisant à un mécontentement qui risque de se fédérer ( eau, électricité), le pouvoir intervient dans le débat pour promettre au delà du raisonnable alors que la demande initiale reste humble ( plus de délestage !)....
  Cette forme de gouvernance où les objectifs sont essentiellement ceux d’une élite ou caste et non pas d’une majorité de citoyens floués est d’une fragilité certaine dont nous verrons si elle possède un avenir ou pas....
  Vous posez la question d’une mobilisation nationale pour prendre le taureau pucé par les cornes, c’est une cause qui ne pourrait pas s’organiser dans l’état actuel pour une raison essentielle.
  Les politiques, de quelques bords qu’ils soient, ne développent pas une forme plus ou moins élaborée de politique de la société mais ils s’empalent dans un système de clientélisme morbide qui voit aujourd’hui encore ses plus belles années...
  Le libéralisme n’est pas une profession de foi de la part du pouvoir mais il est un simple prétexte pour poursuivre celui d’un clientélisme masqué en lui donnant une nouvelle vigueur et rien que cela..

  • 17 novembre 2019 à 14:52 | Vohitra (#7654) répond à kartell

   Bonjour Kartell,

   Je voue une admiration pour ces libanais qui passe jour et nuit sous les tentes et abris de fortune dans les rues pour mener une forme de démocratie directe pour discuter et décider de l’orientation et forme que révolution devra prendre pour que le pays puisse se démarquer de la tutelle des politiciens véreux et des organisations confessionnelles qui avaient pris le pays en otage depuis la fin de la guerre civile à la fin des années 90.

   Les libanais ne se contentent pas de débattre, mais ils décident aussi et se lancent dans des actions pour reconstruire le pays et restaurer la démocratie confisquée par les groupes religieux assoiffées de pouvoir, la preuve récente est qu’ils venaient d’arriver à infléchir le détenteur du pouvoir dans la nomination du remplaçant de Hariri.

   Ils sont courageux, ils ne ménagent ni leurs temps ni leurs efforts pour atteindre leurs buts, instruits ou non, la majorité de la population s’est engagée à s’investir à trouver des solutions dans la rue sans que l’apparition d’un messie humain sauveur porteur de message soit nécessaire.

   Oui, nuit et jour Kartell, hommes et femmes, vieux et jeunes, ensemble, ils sont là…même les membres de la diaspora sont venus apporter leurs concours...

  • 17 novembre 2019 à 15:46 | Vohitra (#7654) répond à kartell

   Kartell,

   Ici dans le pays, souvent, je rencontre des compatriotes, que ce soit en brousse ou en ville, et qui ont des idées, des capacités et aptitudes, et qui vivent au milieu d’une pauvreté innommable et inqualifiable du tout, et qui ont des connaissances des problématiques sociétales du présent, et qui ne sont pas contaminés par les fléaux qui minent la gouvernance publique du pays. Ils sont écartés du système gangréné imposé par ces élites politiques prédatrices car ils :

   -  N’ont jamais fait partie de près ou de loin d’une organisation politique ni de la société civile accommodante et dès fois complice de leur passivité
   -  Ne portent pas des noms connus capables d’ouvrir les portes des centres de décisions
   -  N’ont pas dans leurs familles des membres qui sont déjà à l’intérieur d’un système sélectif et exclusif
   -  Sont issus de familles pauvres et peu instruites mais ils avaient pu, grâce à des efforts et volonté et autant de privation, parfaire et achevé des études académiques irréprochables et enviables
   -  N’ont pas pu bénéficier d’effet de levier ayant pu les aider à trouver leurs chemins vers la prospérité

   Aussi, eu égard au contexte, cette démocratie directe sera la seule issue pour préserver ce pays du chaos, au moins, on arrivera à sauver ce qui reste encore de nos valeurs républicaines et sociales, et limiter pour autant les capacités de nuisance de ces crapules de la République…

   Si les jeux sont déjà faits pour le présent, allons changer de cartes et de table pour préparer le futur, et écarter les tricheurs invétérés…

  • 17 novembre 2019 à 16:16 | kartell (#8302) répond à kartell

   @ Vohitra,

   Nous avons tous des admirations pour des choses inaccessibles dont c’est inspiré le pouvoir d’ailleurs ...
   Mais, il ne faut non plus que la discussion s’installe dans les esprits comme un toc compulsionnel où le virtuel sert de simple placebo face à une réalité qui demande des efforts de tous mais surtout du sommet de la pyramide...
   Le juste milieu s’impose mais il demande d’en fixer les limites pour éviter de tomber dans des utopies qui finissent par caricaturer leurs auteurs...
   Le partage du pouvoir est une quête difficile dans nos sociétés plus ou moins libérales où la culture du chef fait office de tabou....
   Les dominants ont intérêts à conserver un système qui leurs réussit d’autant que le petit peuple divisé peine à trouver une union qui pourrait remettre en cause cet ordre établi ....
   Certain de sa capacité à poursuivre sur cette voie, le pouvoir s’amuse à diviser pour mieux régner car quelle affinité pourrait avoir une majorité de concitoyens avec un président s’exhibant devant eux en Cadillac blindée ?.....
   Bonne soirée.

  • 17 novembre 2019 à 16:31 | Vohitra (#7654) répond à kartell

   Kartell,

   Justement, l’argument que vous venez d’évoquer est le fonds de commerce du calife qu’il exploite ad libitum…pour cirer toutes les surfaces rugueuses…

 • 17 novembre 2019 à 14:33 | reviv (#9830)

  novembre à 15:02 | FINENGO (#7901)
  "
  @ dahalo (#8794)
  N’exagérons pas non plus cher ami.
  Le Parfum est bel et bien un produit qui peut_être qualifié de luxe au Pays.
  Combien de pour cent des femmes Malgaches se parfume ??
  Mis à par les citadines et encore quand elles en ont les Moyens.
  Et la Parfumerie telle que l’on connait aujourd’hui n’a jamais fait parti du moeurs Malgaches.
  Et il est loin d’être vrai, de dire qu’une femme qui ne se parfume pas dia Masiso.
  Ne confondez pas avec les femmes qui ne se lavent pas.
  Ce n’est qu’une histoire d’hygiène corporelle mon Cher.

  Le Whisky à Madagascar et vu la proportion de ceux vivant avec moins de 2$/jour qui est de 90%, bien sûr que le Whisky peut être considéré comme produit de luxe et que même en taxant tous boisons alcoolisés ça ne fera du tord à Personne sauf aux alcooliques et aux ivrognes.
  Et en prime c’est une bonne mesure pour la santé des citoyens. Ne croyez-vous pas ?? "
  fin de citation

  ce n’est nullement étonnant car c’est une logique de dahalo, et pour ça il confirmera son état d’esprit de dahalo.
  v’lan
  vous l’avez très justement mis à sa place.

  d’ailleurs ce pays n’ est malade qu’à cause de ces dahalo ambony latabatra...

  pour sa gouverne, qu’il sache que tout pays doté d’une société organisée par le principe de solidarité comme les pays dits développés et riches de surcroît sont d’être communistes mais pratiquent bel et bien cette politique de taxation de produits qualifiés de luxe pour une politique de redistribution de richesse appelée aussi politique sociale financée par les taxes et impôts.
  ceci repose sur la logique de réduction des inégalités.
  et à ce titre le pays peut bien s’en inspirer pour au moins ramener le ratio des pauvres/nantis dans la limite de l’admissible pour ainsi éviter les explosions sociales.

 • 17 novembre 2019 à 14:49 | reviv (#9830)

  lire :
  et riches de surcroît sont loin d’être communistes

 • 17 novembre 2019 à 15:37 | FINENGO (#7901)

  @ hafatse (#9818)
  17 novembre à 12:50 | hafatse (#9818) répond à FINENGO ^

  Fining,o,
  Encore une fois vous vous trompez, KFC et MC do c’est de la malbouffe.
  c’est même de la mer. De.
  c’est parce que vous le faites que vous croyez que c’est bon.
  Erreur
  https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/macdonalds-symbole-de-la-mondialisation-et-de-la-malbouffe_2602846.html

  https://www.comment-economiser.fr/mcdo-liste-ingredients-toxiques.html
  Jamais entendu parler de super size me.
  Pas étonnant, venant d’une personne qui était militaire, rien dans la tête.
  ..................................................................................................................

  Pauvre Gros KON d’ hafatse (#9818) tu es 10 fois plus KON qu’un Militaire le Plouc.
  Si MacDo et KFC étaient de la restauration de Merde comme vous le dites, ils auraient mis les clefs sous les portes depuis fort longtemps.
  Ici nous sommes en France, mais pas à Babakotoland mon gars.
  Les lois sont appliquées, et elles sont appliquées à tout et pour tous.
  Vous confondez tout, vous n’étiez pas militaire fort heureusement, et je me répète : car vous êtes 10 fois plus KON.

  Ne confondez pas vivre de MacDO ou de KFC , et le fait d’en manger de temps à autre.
  Le MacDo et le KFC ne sont que des alternatifs, pour ne pas dire occasionnels.
  Et je me répète on ne se nourrir pas au mois au MacDo, ni à KFC.
  Au moins savez-vous ce que c’est : ( un alternatif) ???
  Même les nutritionnistes de renom, ne préconisent pas l’interdiction de manger MacDO ni KFC à la seule condition que ça soit des moments d’exceptions.

  Et que dites-vous de ceux qui ne mangeraient que de la Pizza 5 fois par semaine ???
  Vous appelleriez ça de la Bonne bouffe ???

  Entre des liens qui ne veulent pas dire grand-chose, qui apparemment seraient le seul moyen de vous instruire, épargnez-moi vos Konneries de malbouffe.
  Parlez des choses dont vous en avez une bonne maîtrise, au lieu de divaguer à raconter n’importe quoi.
  Comme tout, et quand on est responsable et que l’on amène ses enfants ou petits enfants à MacDo ou à KFC on ne les y emmène pas 5 fois dans la semaine à moins d’être plus KON qu’un KON, et totalement irréfléchi.

  Le MacDo et KFC deviennent de la malbouffe quand on ne se nourrit que de ça.
  La malbouffe vous pouvez l’avoir chez vous aussi, mais pas seulement au MacDo et à KFC.
  Auriez-vous vu des Personnes qui ne se nourrissent que de MacDO et du KFC ??? Moi non.

  Donc vos fantasmes de malbouffe monsieur hafatse (#9818), remballez les et allez vous couchez avec, car des Konneries de ce genre je peux m’en dispenser pour très longtemps, pour ne pas dire, pour toute une vie.
  Allez sans rancune le misérable Prof !!

  • 17 novembre 2019 à 16:04 | Vohitra (#7654) répond à FINENGO

   Ces discussions se justifient pour ceux qui vivent dans des horizons où le choix est encore permis et d’autres options sont disponibles.

   Ici, le problème ne se situe pas sur la malbouffe ou non, sur Macdo ou KFC, mais sur la disponibilité de l’Ariary pour pouvoir calmer la faim tenace qui agresse sans répit et à tout instant la majorité des familles Malagasy.

   Ici, c’est la période de soudure en ce moment, l’essentiel c’est de survivre et trouver de quoi mettre dans la marmite familiale…

   Dans le grand continent africain, même les pauvres africains du continent ne font pas la poubelle pour survivre, alors qu’ici, les combats sont fréquents pour s’approprier des déchets jetés par les 10 % de riches...

   La pénurie d’eau et de lumière, la famine, et soyez en sûr, à ce rythme, le choléra n’est plus loin car ici on boit n’importe quoi…

   Bon après midi

  • 17 novembre 2019 à 18:02 | Zanabahoaka (#8890) répond à FINENGO

   Le truc est parti en kouilles après que quelqu’un s’est demandé ce que les américains ont fait ici à part investir dans un KFC, symbole de la mal-bouffe. Mouais.

   D’ailleurs, il serait à combien le Big Bucket, 60 ? 70.000 Ar ? Produit de luxe ou pas ? On devrait taxer à combien les poulets d’Avitech et la formule du Colonel ?

 • 17 novembre 2019 à 16:24 | reviv (#9830)

  pour une petite touche aux échanges, il est souvent dit :

  "il est difficile d’avoir une alimentation équilibrée quand on mange souvent dans des fast foods".

  coca- soda-viade grasse, potatoes grillées à l’huile de je ne sais pas quoi.

  mais mac-do a fait de gros efforts de présenter des menus à base de salade et de viande de traçabilité.

  ceci 20% des consommateurs restent septiques et non convaincus par des menus servis car mac-do reste avant tout un fast-food.

  mais cela n’engage que ma personne.

 • 17 novembre 2019 à 16:47 | Jacques (#434)

  Dimanche, après la messe on rentre chez soi avant un énième redémarrage du taf pour le lendemain. Déjeuner puis sieste avant d’engloutir quelques kilomètres de jogging, question de maintenir le corps en éveil, c’est du moins mon planning habituel. Pour clore cette fin de semaine, un petit crochet sur actutana https://www.actutana.com/10-mois-dinaction-qui-coutent-tres-cher/, ça ne mange pas de pain. D’accord ou non quant à cette réflexion du blogueur ?

  Bon dimanche à tous.

  • 17 novembre 2019 à 19:16 | Isandra (#7070) répond à Jacques

   Jacques,

   C’est encore un article d’un blogueur membre des Andafys déconnecté de la réalité Gasy, qui les nourrit des fausses informations. Ex : fake new : il n’y a plus d’eau ni d’électricité dans tout le pays en cette fin d’année 2019, comme si Madagascar était blackout total et que la Jirama avait complètement fermé sa porte, mais ce n’est que fake new. J’imagine bien que certains les Andafys le croient. C’est normal s’ils ont de l’antipathie contre Rajoelina, ils ne se nourrissent que ce genre d’informations.

   En réalité, les coupures ne concernent que quelques quartiers de Tana seulement à cause de vétusté de nos infrastructures que les régimes précédents auraient dû changer ou réparer avant de construire toutes ces routes, si on suit leur raisonnement, d’autant plus, certain disait ny vola Misy fa ny ampiasana azy no tsy hita. On aurait pu éviter ces problèmes d’eau et électricité.

 • 17 novembre 2019 à 17:51 | reviv (#9830)

  après 2 jours de pluies diluviennes non-stop du vendredi et d’hier samedi sur la ville de Toliara, la canicule s’est effacée et a subitement cédé sa place à une petite et agréable fraîcheur qui fait le bonheur du jardinier.

  mais... mais cette sensation de bonheur s’est rapidement estompée en s’effilochant vers l’océan car le naturel revient toujours au galop, que la chaleur chuffocante, très lourd en humidité ait de nouveau pris place.

  c’est comme ça....
  quoiqu’on veuille, dame nature applique toujours sa loi.
  sur ce, bon dimanche

 • 17 novembre 2019 à 18:00 | diego (#531)

  Bonjour,

  L’Etat malgache est pauvre. Il faut qu’il trouve de l’argent pour fonctionner. Un État a un seul entrée d’argent :

  - le Taxe !

  C’est de l’économie, nous apprend-on. Je suis très bien placé, c’est une des bases de mes études pour réaffirmer que c’est bien de l’économie dont on aborde ici. Il faut placer la barre assez haut de cette manière pour distinguer les blagues et les choses sérieuses :

  - Quand on n’a pas fait des études économiques, on risque de ne pas comprendre comment l’économie fonctionne et nous sert, on fait plutôt de la politique en fait.

  Pour les malgaches qui ont fait des études économiques, ils connaissent les deux questions très importantes de l’économique :

  - comment les choix des agents économiques déterminent-ils ce qui est produit, comment et pour qui ?

  - quand la poursuite de l’intérêt individuel sert-elle l’intérêt social ?

  Il faut en suite poser la question aux élus, aux dirigeants et bien sûr aux agents et aux institutions économiques malgaches :

  - quels biens et services produit-on, comment et pour qui, à Madagascar ?

  Que produisent les Malgaches ?

  Ce que nous produisons évolue avec le temps. On peut constater que dans les pays pauvres l’évolution serait moins vite.

  Dans les pays développés, presque 20% des travailleurs travaillaient à la ferme, contre 3% aujourd’hui. Dans la même période, le nombre des travailleurs produisant des biens dans les mines, sur le chantiers de construction ou dans les usines est passé de 60% à moins de 25%. Et 20% seulement des travailleurs produisaient des services, alors qu’aujourd’hui ce pourcentage est plus de 75%.

  Les pays pauvres sont restés ruraux, c’est donc l’inverse. Autrement dit, ces pays n’ont pas suivi, ou n’ont pas pu suivre l’évolution, le développement, il y a bien plusieurs raisons à cela, notamment le contexte politique.

  Pour plusieurs raisons, ces pays ont complètement loupés la révolution industrielle. Ils sont les grands oubliés de développement économique. La colonisation a joué un rôle prépondérant dans l’instabilité politique et constitutionnelle aujourd’hui, mais il faut surtout noter que les élites n’ont pas aidées ces pays à se développer, elles ont constituées et c’est toujours le cas aujourd’hui, plutôt un frein au développement.

  Que produisons-nous à Madagascar ? Il faut que les élus et les dirigeants malgaches sachent nous répondre, que produisons-nous à Madagascar pour pouvoir affirmer comment développer le pays, comment financer ce développement, et avec quels pays, quelles Institutions financières, cela va de soi, me semble-t-il.

  La question, comment produisons nous nous amène directement aux facteurs de productions, ils sont quatre :

  - Terre, Capital, Travail, et Entrepreneuriat.

  La semaine dernière, on entendait le gouvernement malgache vouloir raffermir davantage la coopération avec le gouvernement chinois, autrement dit, avec le Parti Communiste Chinois, presque dans tous les domaines :

  - Éducation, jeunesse et sport, sécurité, énergie, Enseignement Supérieur, la Santé, agriculture, et infrastructures.

  Les Institutions Judiciaires et l’Armée n’y figurent pas, mais si on invitait un pays à investir dans tous les domaines de cette manière, il organise de facto, la Chine :

  - la vie politique, économique et juridique du pays, cela va de soi.

  J’espère que Mr Ntsay en est conscient ? Rajoelina et le PM savent-ils l ‘origine de l’instabilité politique, économique et juridique à Hong Kong aujourd’hui ?

  Cette annonce devrait inquiéter plus d’un, pour plusieurs raisons :

  - l’avenir de notre système politique, de la fragilité de la jeune démocratie malgache, la liberté d’expression, le droit de l’homme, la souveraineté malgache et l’avenir de nos terres, notre Environnement.

  Maintenant, on entend le PM dire vouloir miser sur la coopération avec les pays voisines. Il y a deux semaines Madagascar a envoyé des délégations pour assister à des réunions sur le droit de l’homme et la justice africaine. J’ai dit que c’est l’avenir même de l’Afrique et Madagascar. Le continent noir ( et Madagascar ) est le seul continent qui peut prétendre :

  - être francophone et anglophone en même, autrement dit, les élites du continent manient parfaitement bien les langues de Molière et de Shakespeare..

  Et le seul continent dans lequel les jeunes africains peuvent voir qu’il y a des élites de même origines qu’eux à la tête du pays, et à la tête des Institutions, c’est l’Europe et l’Amérique du Nord !

  On voit bien le développement économique ne peut pas être séparé de « droit de l’homme », de la liberté, autrement dit, de la démocratie.

  En Afrique et à Madagascar, nous avons hérité les Institutions coloniales, le droit occidental et de facto, les Éducations scolaires et les religions Abrahamique, Islam, christianisme et judaïsme. Nous élisons nos dirigeants, aujourd’hui et rien ne pourra altérer cette situation dans l’avenir.

  Il faut donc que les dirigeants malgaches arrivent vite à une conclusion, à mon sens assez simple à faire, Madagascar est dans le camp de l’occident, de l’Ouest.

  Il faut conduire le pays rapidement vers la démocratie, l’économie de marché, la justice sociale. Autrement dit, renforcer très rapidement l’Etat et les Institutions du pays.

  On n’invite pas des pays totalitaires à s’occuper et à investir dans des domaines aussi sensibles que l’Education, Energie, la sécurité et l’agriculture et minière. On s’endette auprès des Institutions financières internationales pour ces genres d’investissements.

  Renforcer la Coopération avec les pays voisines ne peuvent être que bénéfiques pour tout monde.

 • 17 novembre 2019 à 18:07 | olivier2 (#9829)

  @ kartell

  Il n aura pas échappé a votre oeil aiguise que le riche tananrivien qui a desormais tendance a se rapprocher de plus en plus de l obese americain...n a pas attendu l arrivee d un quelconque KFC ( que les americains « auraient apporte » a mada, pour reprendre les termes de l autre gugus qui se reconnaitra...) pour s empiffrer de cochonneries en tous genres..

  gastro pizza est deja passee par la...depuis longtemps, avec des des capitaux 100% GASY !

  De plus’ oser affirmer que les USA ( ou tout autre pays, d ailleurs) seraient sensés apporter quelque chose a des chasseurs cueilleurs qui eux ne leur apportent strictement RIEN...c est se vautrer dans un cepamafotisme bien tropical...
  Comme d’hab...en realite...

  Au nom de quoi, les USA ( ou les autres) devraient ils apporter quoi que ce soit a ces messieurs, dont la plupart se pavanent en Europe ou en Amérique du Nord, tout en « ESTIMANT » etre crediteurs vis a vis d un occident tantot bailleur de fonds, tantôt terre d asile pourvoyeuse d emplois...?

  Le cepamafotisme, c est cet art TRES TROPICAL de profiter des largesse du systeme, tout en s exonérant ALLEGREMENT de toute remise en question...

  Mais c est avant tout un nombrilisme ridicule, qui ne trouve un echo que sur quelques forums tres peu représentatifs...

  Quoi qu il se dise ici, rien ne changera jamais au Jardin D eden..

  Et je le dis apres une bonne nuit de sommeil..

  Bien a vous..

  😀

  • 17 novembre 2019 à 19:32 | kartell (#8302) répond à olivier2

   Il est cocasse de constater que ce qui viendrait des États Unis Trumpiens est paroles d’évangiles d’où ce petit monde des sectes venu s’agglutiner au portillon laissé grand ouvert par un quotidien parti à vau-de-l’eau du marigot...
   Il fut une époque où une pub se réclamant : vu à la télé  ! dans un esprit incitant le consommateur à acheter ainsi le produit promotionné de la sorte ...
   Nous en sommes arrivés au même niveau, ici, pour ce qui concerne ces supérettes du gavage de la malbouffe et de l’obésité programmées, le rêve américain est celui qu’il vous faut !...
   En quelque sorte qu’importe le cornet pourvu qu’on est les frites !....
   Le pouvoir-faire comme les autres est devenu une priorité qui ne souffre d’aucune attente sauf celle de la frustration de ne pas baigner dans la normalité, fusse-t-elle celle qui conduit à une impasse ailleurs...
   Aujourd’hui, cette forme de mimétisme, ailleurs, entretenu par les réseaux sociaux ne concerne plus que les milieux défavorisés d’une société de plus en plus selfies...
   La petite voiture noire présidentielle avait donné d’entrée le tempo à ce culte du rêve américain, difficile dès lors d’imposer à ses propres concitoyens des frustrations inutiles d’autant qu’où y a de la gêne, il y a pas de plaisir !....
   Bref, le règne de la malbouffe entame une carrière fleurissante au pays de l’hypertension parfois politique et du diabète social, mais laissons au hamburger la belle carrière prometteuse qui lui est promise ..
   D’autant qu’il n’a a pas d’incompatibilité entre malbouffe et malnutrition mais complémentarité, une norme qui ailleurs est mal vécue et qui connaît un début de rébellion positive....
   Ce soir, vous êtes à Tirana, certainement .....

 • 17 novembre 2019 à 18:41 | ratiarison (#10248)

  BLABLA jiaby ry Mr Diego :fa rehefa tsy mahavita azy :tsy manana tsaikefa dia tsotra :DEGAGE fa zéro Mazava ? ny wawawa no betsaka sy ny tapi-MASO +++Fitondrana TONTAKELY SY MAFFIA Fiharan’ny JIOLAHIMBOTO ??Mahereza LEROA ! samy tsara

 • 17 novembre 2019 à 18:42 | ratiarison (#10248)

  BLABLA jiaby ry Mr Diego :fa rehefa tsy mahavita azy :tsy manana tsaikefa dia tsotra :DEGAGE fa zéro Mazava ? ny wawawa no betsaka sy ny tapi-MASO +++Fitondrana TONTAKELY SY MAFFIA Fiharan’ny JIOLAHIMBOTO ??Mahereza LEROA ! samy tsara

  • 17 novembre 2019 à 20:22 | diego (#531) répond à ratiarison

   Monsieur,

   Vous devez adresser votre problème et votre grief auprès de votre gouvernement et dirigeants légitimes.

   Autrement dit, à Rajoelina, Ntsay et aux élus malgaches.

   Dégager n’est pas une politique et ce n’est pas dirigé, gouverné.

   Je note que les dirigeants malgaches cherchent à gouverner leur pays. On verra dans quelques mois si l’orientation politique et économie qu’ils préconisent donneraient des résultats positifs pour vous !

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS 
 

Archives